Dirk Karsten KALMA en Akke Jetses WOBMA
Generatie X, kwartier nummer 856 en 857
Gezinsblad Dirk Karsten Kalma x Akke Jetses Wobma
Doop man:Beroep:
Dirk Karsten Kalma
Kollum ? rond 1686
Zoon van
Karsjen Gerrits en N.N.

Timmerman te Oostermeer en Irnsum, diaken en ouderling te Irnsum en boer
Overlijden: Boksum 1751/1752
Huwelijk: rond 1715
Doop vrouw:Beroep:
Akke Jetses Wobma

Dochter van Jetze Jans Wobma en Hiltje Hommes

Geen
Overlijden: 1777/1778
Kinderen:
1. Jetze Kalma ~ Oostermeer 17-10-1717
2. Karsten Kalma ~ Oostermeer 16-11-1721 x Reinu Jorrits Wiarda
3. Homme Kalma ~ Rauwerd 02-04-1724 x Hiltje Jacobs Westra
4. Foekje Kalma ~ Rauwerd 06-10-1726 † op jonge leeftijd
5. Foekje Kalma ~ Rauwerd 03-07-1729 † op jonge leeftijd
6. Bouwe Kalma ~ ? † op jonge leeftijd
7. Foekje Kalma ~ Rauwerd 28-01-1731 † op jonge leeftijd
8. Bouwe Kalma ~ Rauwerd 14-04-1732 † op jonge leeftijd
9. Bouwe Kalma ~ Rauwerd 15-11-1733 † op jonge leeftijd
10. Bouwe Kalma ~ Rauwerd 14-04-1732 x Sijtske Lubberts Feenstra
Kwartieren / Home     Bron: het KALMA-boek van S. Kok-Draijer.